Tjänster

Återvinning

Återvinning är det viktigaste för oss. Denna verksamhet ligger till grund för vidareförsäljning som ger oss möjlighet att betala våra kunder för sina goda miljögärningar.

Elektronikåtervinning

Dagens elektronikprodukter har en kort livslängd. Detta gör att kraven på återvinning blir allt större. Hos oss kan du vara säker på att allt återvunnen elektronik hanteras på ett korrekt sätt enligt lagar och regler.

Transporter

Vi hämtar ditt skrot! Handlar det om stora mängder så hämtar vi hemma hos dig. Kontakta oss två dagar före för att vara säker på att transporten hinner utföras i tid.

Containrar och kärl

När vi hämtar ditt återvinningsbara avfall så hjälper vi dig med ett tillhandahålla containrar och kärl där vi transporterar avfallet på ett säkert och tryggt sätt. Vi utför alla sorters uppdrag, stora som små.

Hanteringslösningar

Avfallshantering är ett ofta tidskrävande och kostsamt arbete. Vi hjälper dig att hitta lösningar för hantering, som du samtidigt får betalt för. Vi hanterar alla möjliga sorters metallprodukter och kompenserar dig i rena pengar.

metallskrot västerås

Brett utbud tjänster inom återvinning